1
Liên kết website

Số lượt truy cập
01480251

quá trình thành lập hội
Quá trình thành lập Hội

 Tại cuộc họp Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15-12-1993, các ông và các bà sau đây đề xuất thành lập Hội:
   -   Ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp 
   -   Ông Tô Ký 
   -   Bà Ngô Thị Huệ 
   -   Bà Đỗ Duy Liên

Ngày 22-01-1994, UBND Thành phố Hồ Chí Minh quyết định cho phép thành lập Hội Bảo trợ bệnh viện miễn phí TP.HCM với những  người sáng lập:

( Ngày 30-12-2008, nhân cuộc họp lãnh đạo Hội các thời kỳ, ông Lê Thành Phụng, một trong những ngưới đầu tiên đứng ra vận động thành lập Hội, đã thuật lại sự việc: Khi có quyết định  thành lập Hội của UBND TP nói trên, thì Thiếu tướng Tô Ký tự rút tên và ông Nghị Đoàn sau đó cũng tự rút .Vì vậy, những người sáng lập Hội chỉ còn bốn người). 

1. Ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp, nguyên Chủ tịch UBND.TP.HCM - Chủ tịch Hội 
2. Bà Ngô Thị Huệ, nguyên Vụ Trưởng Vụ Cán bộ trung cao cấp, Ban Tổ chức TƯ Đảng 
3. Bà Đỗ Duy Liên, nguyên Phó Chủ tịch UBND.TP.HCM. 
4. GS-BS Dương Quang Trung GĐ Sở Y tế TP.HCM

 

Ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp

 

 

Bà Ngô Thị Huệ

 

Bà Đỗ Duy Liên

 

Ông Dương Quang Trung


Ngày 29-1-1994, Đại hội thành lập Hội, Ban chấp hành 29 thành viên với Ban thường vụ gồm:

1. Ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp – Chủ tịch 
2. Bà Đỗ Duy Liên – Phó Chủ tịch 
3. Ông Dương Quang Trung – Phó Chủ tịch 
4. Bà Ngô Thị Huệ - Ủy viên 
5. Ông Nghị Đoàn - Ủy viên 
6. Bà Nguyễn Thị Ráo - Ủy viên 
7. Bà Đoàn Thúy Ba - Ủy viên 
8. Ông Nguyễn Ngọc Hà - Ủy viên 
9. Ông Trần Tuấn Tài - Ủy viên 
10. Bà Nguyễn Thị Nữ - Ủy viên 
11. Ông Lê Thành Phụng – Tổng thư ký

 
Đoàn Chủ Tịch 
Đại Hội Lần Thứ Nhất
 
 

Ngày 16-5-1998, Đại hội nhiệm kỳ II đổi tên Hội thành Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. HCM, bầu ra BCH 45 người và BCH bầu Ban thường vụ gồm.

1. Ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp – Chủ tịch 
2. Bà Đỗ Duy Liên – Phó Chủ tịch 
3. Bà Ngô Thị Huệ _ Phó Chủ tịch 
4. Bà Hoàng Thị Khánh – Phó Chủ tịch 
5. Bà Võ Thị Bạch Tuyết – Phó Chủ tịch
6. Ông Lê Thanh Hải – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký 
7. Ông Phạm Phú Ngọc Trai – Phó Chủ tịch 
8. Bà Trương Xuân Liễu – Phó Chủ tịch 
9. Ông Trương Hoàng - Ủy viên Thường vụ 
10. Ông Hà Tăng - Ủy viên Thường vụ 
11. Ông Nguyễn Hoàng Năng - Ủy viên Thường vụ 
12. Bà Nguyễn Thế Thanh - Ủy viên Thường vụ 
13. Ông Lê Quốc Hùng - Ủy viên Thường vụ 
14. Ông Nguyễn Hậu - Ủy viên Thường vụ 
15. Ông Lê Thành Phụng - Ủy viên Thường vụ 
16. Ông Phạm Duy Đang - Ủy viên Thường vụ 
17. Hòa thượng Thích Trí Quảng - Ủy viên Thường vụ 
18. Nghệ sĩ Kim Cương - Ủy viên Thường vụ
 
BCH Nhiệm Kỳ II (1998-2003)
 
 


Ngày 17-2-2004 Đại hội nhiệm kỳ III (2004-2009), bầu Ban chấp hành gồm 49 thành viên và bầu Ban thường vụ gồm 27 người. Quá trình, Ban Chấp hành bầu thay thế và bổ sung như sau:

 1. Ông Lê Thanh Hải –Quyền.Chủ tịch 
 2. Bà Ngô Thị Huệ - Phó Chủ tịch
 3. Ông Nguyễn Văn Tư – Phó Chủ tịch
 4. Ông Nguyễn Trọng Xuất – Phó Chủ tịch
 5. Bà Trương Ngọc Thủy – Phó Chủ tịch
 6. Bác sĩ Nguyễn Thế Dũng – Phó Chủ tịch
 7. Ông Lê Thành Tâm - Phó Chủ tịch
 8. Trung tướng Nguyễn Thới Bưng - Phó Chủ tịch
 9. Ông Lê Thanh Bình - Phó Chủ tịch
 10. Ông Phạm Phú Ngọc Trai - Phó Chủ tịch
 11. Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Phó Chủ tịch ( mới bổ sung )
 12. Bà Võ Thị Thắng- Phó Chủ tịch ( mới bổ sung )
 13. Ông Lê Văn Kiểm- Phó Chủ tịch ( mới bổ sung )
 14. Ông Trần Mộng Hùng- Phó Chủ tịch ( mới bổ sung )
 15. Ông Bùi Thành Châu- Phó Chủ tịch ( mới bổ sung)
 16. Bà Lê Thị Thu-Phó Chủ tịch { mới bổ sung )
 17. Bà Trương Thị Ánh - Ủy viên Thường vụ
 18. Ông Hồ Hữu Hạnh- Ủy viên Thường vụ ( mói bổ sung )
 19. Bà Phan Thị Anh Thư - Ủy viên Thường vụ
 20. Bà Dao Nhiễu Linh - Ủy viên Thường vụ
 21. Ông Nguyễn Chơn Trung - Ủy viên Thường vụ ( mới bổ sung, thay thế )
 22. TS-BS Huỳnh Tấn Mẫm - Ủy viên Thường vụ ( mới bổ sung)
 23. Ông Phạm Duy Đang - Ủy viên Thường vụ
 24. Bà Lê Thị Vân - Ủy viên Thường vụ
 25. Ông Nguyễn Ngọc San - Ủy viên Thường vụ
 26. Hòa thượng Thích Trí Quảng- Ủy viên Thường vụ
 27. Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Ủy viên Thường vụ
 28. Nghệ sĩ ưu tú Kim Cương - Ủy viên Thường vụ
 29. Ông Nguyễn Hữu Thọ - Ủy viên Thường vụ
 30. Bà Lương Thị Thuận - Ủy viên Thường vụ
 31. Linh mục Nguyễn Công Danh - Ủy viên Thường vụ
 BCH Nhiệm Kỳ III (2004-2009)

Ngày 22-12-2009, Đại hội nhiệm kỳ 2009-2014 bầu Ban Chấp hành (BCH) 51 thành viên. BCH họp bầu Ban Thường vụ 21 người :

  1.Ông Trần Thành Long, Chủ tịch;

  2.Ông Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch;

  3.Bà Võ Thị Thắng, Phó Chủ tịch;
  4.Ông Trần Hữu Tâm, Phó Chủ tịch;
  5.Ông Nguyễn Văn Tư, Phó Chủ tịch;
  6.Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Phó Chủ tịch;
  7.Ông Bùi Thành Châu, Phó Chủ tịch;
  8.Ông Huỳnh Tấn Mẫm, Phó Chủ tịch;
  9.Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Phó Chủ tịch;
 10.Ông Lê Văn Kiểm, Phó Chủ tịch;
 11.Hoà thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch;
 12.Linh mục Nguyễn Công Danh, Phó Chủ tịch;
 13.Bà Ngô Thị Huệ, Uỷ viên Ban Thường vụ;

  14.Ông Nguyễn Thới Bưng, Uỷ viên Ban Thường vụ;
  15.Bà Lê Thị Vân, Uỷ viên Ban Thường vụ;
  16.Bà Nguyễn Thị nghĩa, Uỷ viên Ban Thường vụ;
  17.Nghệ sỹ Uu tú Kim Cương, Uỷ viên Ban Thường vụ;
  18.Ông Nguyễn Phụng Thiều, Uỷ viên Ban Thường vụ;
  19.Bà Trần Thị Kim Cúc, Uỷ viên Ban Thường vụ;
  20.Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Uỷ viên Ban Thường vụ;
  21.Bà Nguyễn Thị Như Thuỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ;                                       

 

                             BCH Nhiệm kỳ IV (2009-2014)                                                                         
 


Ngày 19/05/1994 thành lập Bệnh viện Miễn phí An Bình - Quận 5.
Ngày 08/5/1995 thành lập Bệnh viện Miễn phí An Nhơn Tây - Củ Chi.

 

Thành lập các chi hội:
1.Chi hội Bệnh viện An Bình
2. Chi hội Bệnh viện Miễn phí An Nhơn Tây
3. Chi hội Chợ Hòa Bình
4. Chi hội Chợ Bến Thành
5. Chi hội Phường.13 - Quận.5
6. Chi hội Bảo Hòa
7. Chi hội Từ thiện Giới Phật giáo
8. Chi hội Công Ty Bita's
9. Chi hội Sở Văn hóa - Thông tin
10. Chi hội Saigon Co.op
11. Chi hội Chợ Phùng Hưng
12. Chi hội Khối Ngân hàng
13. Chi hội "Tự Nguyện" Chợ Hòa Bình
14. Chi hội Cty Kinh Đô
15. Chi hội Từ thiện Nhơn Hòa
16. Chi hội Nhân Ái - Bình Thạnh
17. Chi hội Nhân Ái - Thanh Đa
18. Chi hội Từ Tâm
19. Chi hội Từ Ái
20. Chi hội Cty Bút bi Thiên Long
21. Chi hội Thiện Nhân
22. Chi hội Hương - Minh - Hiểu
23. Chi hội Phước Thiện
24. Chi hội Thiện Tâm
25. Chi hội Cty Cổ phần Vàng - Bạc - Đá quý Phú Nhuận 
26. Chi hội Ngọc Tâm
27. Chi hội Tâm Đức
28. Chi hội Thiện Đức
29. Chi hội Minh Tâm

30. Chi hội Nhà May Mắn

31. Chi hội Thủ Đức

32. Chi hội Lạc Hồng

33. Chi hội Từ Thiện Thịnh

34. Chi hội Trái Tim Vàng

35. Chi hội hiểu về trái tim

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
tin tức - sự kiện
  MỔ CỨU HƠN 6500 TIM BẨM SINH
  TẶNG HIỆN VẬT - GÓP QUỸ MỖ TIM
  MUA BÁN VÌ TỪ THIỆN:MỔ TIM BẨM SINH
  Thành lập Ngân hàng Mắt
  CHUNG TAY CỨU CHỊ VÕ THỊ LOAN

Cập nhật Ân nhân ủng hộ 2012 : Cô Ngô Thị Khánh Ly-Việt kiều Mỹ 150 USD

 

© Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh

24-Nguyễn Thị Diệu-P6-Q3-TP.HCM - ĐT: 08.39309696.Tài khoản : 0071.000077999 (Vietcombank)